سبد خرید

میزبانی فروشگاهی - سرور ایران

7,000,000 Rial
سالانه
۵۰۰ مگابایت (پایه)+ssl
پهنای باند ۲ گیگابایت - امکان میزبانی ۱ سایت - پایگاه داده ۱ عدد - کنترل پنل دایرکت ادمین
2,250,000 Rial
سالانه
۵۰۰ مگابایت (استاندارد)
پهنای باند ۶ گیگابایت - امکان میزبانی ۱ سایت - پایگاه داده ۲ عدد - کنترل پنل دایرکت ادمین
9,900,000 Rial
سالانه
۵۰۰ مگابایت باترافیک نامحدود
پهنای باند نامحدود - امکان میزبانی ۱ سایت - پایگاه داده ۱ عدد - کنترل پنل دایرکت ادمین
9,900,000 Rial
سالانه
1000مگابایت با ترافیک نامحدود
پهنای باند نامحدود - امکان میزبانی ۱ سایت - پایگاه داده ۱ عدد - کنترل پنل دایرکت ادمین
4,400,000 Rial
سالانه
۵۰۰ مگابایت (حرفه ای)
پهنای باند ۱۵ گیگابایت - امکان میزبانی ۲ سایت - پایگاه داده ۵ عدد - کنترل پنل دایرکت ادمین -
دامنه ir رایگان - گواهی ssl رایگان
2,500,000 Rial
شش ماهه
150,000 هزینه راه اندازی
۵۰۰ مگابایت ( پربازدید)
پهنای باند ۵۰ گیگابایت - امکان میزبانی ۲ سایت - پایگاه داده ۵ عدد - کنترل پنل دایرکت ادمین -
دامنه ir رایگان
4,900,000 Rial
سالانه
هاستینگ 1000 مگابایت
پهنای باند 4گيگابايت - امکانات نامحدود - امکان میزبانی 1 سایت -

15,900,000 Rial
سالانه
هاستینگ 2000 مگابایت
پهنای باند 6گيگابايت - امکانات نامحدود - امکان میزبانی 2 سایت -

4,800,000 Rial
سالانه
هاستینگ 3000 مگابایت
پهنای باند 8گيگابايت - امکانات نامحدود - امکان میزبانی 2 سایت -
- دومین irرایگان
9,900,000 Rial
سالانه
سرویس نامحدود
پهنای باند نامحدودگيگابايت - امکانات نامحدود - امکان میزبانی 4 سایت -
- دومین irرایگان
8,000,000 Rial
سالانه
هاستینگ 10 گیگابایت
پهنای باند 12گيگابايت - امکانات نامحدود - امکان میزبانی 4 سایت -
شماره اختصاصی پیامک- دومین irرایگان
5,200,000 Rial
سالانه
هاستینگ 4000 مگابایت
پهنای باند 10گيگابايت - امکانات نامحدود - امکان میزبانی 3 سایت -
- دومین irرایگان
15,500,000 Rial
سالانه
هاستینگ 5000 مگابایت
پهنای باند 12گيگابايت - امکانات نامحدود - امکان میزبانی 4 سایت -
- دومین irرایگان